Projekt KEGA:
      Vyučovanie fyziky programovaním modelov fyzikálnych javov a pomocou interaktívneho softvéru

image Projekt        image Ciele        image Východiská        image Výstupy        image Softvér        image Riešiteľský kolektív       image Kontakt       

Menu

Riešiteľský kolektív projektu

Vedúci projektu

Doc. RNDr. Ilkovič Vladimír, CSc.

PriF UPJŠ

Zástupca projektu

RNDr. Hanč Jozef, PhD.

HF TUKE 2005/PriF UPJS 2006-2008

Zástupca projektu

RNDr. Tuleja Slavomír, PhD.

Gymnázium Humenné

Ďalší členovia kolektívu

Prof. Ing. Chalupka Slavko, CSc.

PriF UPJŠ

Doc. RNDr. Degro Ján, CSc.

PriF UPJŠ

RNDr. Grejták Vladimír, PhD.

PriF UPJŠ

Mgr. Tarhaniová Gabriela

PriF UPJŠ

Doc., RNDr. Hlaváčová Júlia, CSc.

FEI TUKE

RNDr. Mucha Ľubomír

FEI TUKE