EKOLÓGIA

 
ÚVOD

METODICKÉ MATERIÁLY
NOVÉ TRENDY
EKOLOGICKÝ SLOVNÍK
EKO LITERATÚRA
PREZENTÁCIA ŠKÔL
ORGANIZÁCIE, ZDRUŽENIA 
ZAUJÍMAVOSTI Z EKOLÓGIE
WWW STRÁNKY
KONFERENCIE A LETNÉ ŠKOLY
DISKUSNÝ KLUB EKO

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - Odkaz z ekologického ŠISu

NOVÉ TRENDY V EKOLÓGIÍ

 
TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ

 definícia, ciele,

smery a druhy trvalo udržateľného poľnohospodárstva,

ekologické prístupy pri pestovaní rastlín,

biozáhradkárenie,

ekologické prístupy v chove zvierat
 

Posledná aktualizácia: 22.08.2000