EKOLÓGIA

 
ÚVOD

METODICKÉ MATERIÁLY
NOVÉ TRENDY
EKOLOGICKÝ SLOVNÍK
EKO LITERATÚRA
PREZENTÁCIA ŠKÔL
ORGANIZÁCIE, ZDRUŽENIA 
ZAUJÍMAVOSTI Z EKOLÓGIE
WWW STRÁNKY
KONFERENCIE A LETNÉ ŠKOLY
DISKUSNÝ KLUB EKO

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - Odkaz z ekologického ŠISu

          

ZAUJÍMAVÉ EKOLOGICKÉ WWW STRÁNKY VO SVETE


Školský informačný servis, množstvo dôležitých informácií o predmetoch, školské dokumenty, ukážky vyučovacích hodín, študentské práce, zoznam www stránok:
www.infovek.sk

Vzdelávacie materiály asociácie Planéta oceán, pôvodne určené pre výstavu, môžu byť použité aj vo vyučovaní:
http://seawifs.gsfc.nasa.gov

Abecedne usporiadané www stránky s odkazmi na ekologické zdroje, napr. The Environmental Education:
http://pbil.univ-lyonl.fr/Ecology

Ucelená ponuka a razcestník pre obrovské množstvo ďalších web stránok, ktoré môžu byť použité na vyučovaní: 
http://teams.lacoe.edu

Ponuka veľkého množstva vzdelávacích materiálov z mineralógie, ekológie, geológie, anatómie a fyziológie človeka:
http://unite.ukans.edu

Informácie a námety určené na pomoc učiteľom skúmajúcim životné prostredie a hľadajúcim vhodné zdroje na Internete: 
http:/www.nocet.snre.umich.edu

Posledná aktualizácia: 22.08.2000