EKOLÓGIA

 
ÚVOD

METODICKÉ MATERIÁLY
NOVÉ TRENDY
EKOLOGICKÝ SLOVNÍK
EKO LITERATÚRA
PREZENTÁCIA ŠKÔL
ORGANIZÁCIE, ZDRUŽENIA 
ZAUJÍMAVOSTI Z EKOLÓGIE
WWW STRÁNKY
KONFERENCIE A LETNÉ ŠKOLY
DISKUSNÝ KLUB EKO

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - Odkaz z ekologického ŠISu

   
ORGANIZÁCIE, ZDRUŽENIA

 


Mimovládne environmentálne organizácie zo Slovenska, Čiech a zo sveta

http://www.seps.sk/zp/ngo/index.htm

 

Ministerstvo životného prostredia SR
http://www.lifeenv.gov.sk/minis/index.html 

Stránka MŽP SR ponúka zákony, vyhlášky, dohovory a zoznamy chránených druhov rastlín a živočíchov, ich spoločenskú hodnotu a stupeň ohrozenia.

 

 

Posledná aktualizácia: 28.08.2000