ĎALŠIE VZDELÁVANIE UČITEĽOV

EKOLÓGIA

 
ÚVOD

METODICKÉ MATERIÁLY
NOVÉ TRENDY
EKOLOGICKÝ SLOVNÍK
EKO LITERATÚRA
PREZENTÁCIA ŠKÔL
ORGANIZÁCIE, ZDRUŽENIA 
ZAUJÍMAVOSTI Z EKOLÓGIE
WWW STRÁNKY
KONFERENCIE A LETNÉ ŠKOLY
DISKUSNÝ KLUB EKO

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - Odkaz z ekologického ŠISu

          

KONFERENCIE A LETNÉ ŠKOLY PRE  VÝUČBU EKOLÓGIE


Priebežné vzdelávanie Internet vo vyučovaní ekológie, ktoré sa uskutoční v rámci medzinárodného projektu Tempus "Model ďalšieho vzdelávania učiteľov prírodovedných predmetov", riešeného PF UPLŠ v Košiciach a FHPV PU v Prešove. Vzdelávanie sa uskutoční v priebehu školského roka 2000/2001 formou trojdňových podujatí s nasledovným programom:

august 2000 - Ekologický informačný servis
december 2000 - Využitie multimédií vo vyučovaní ekológie
apríl 2001 - Environmentálne vzdelávanie v biológii
 

Zoznam konferencií  http://www.webprod.aspensys.com/education/ericconf./eric_cal/introduction.asp - o vzdelávaní, ktoré sa uskutočnia tento a budúci rok a základné informácie o minuloročných.

Letná škola Infoveku
http://www.infovek.sk/opi/letnaskola2000.html
Cieľom Letnej školy Infovek je naučiť účastníkov základným zručnostiam práce na počítači, pracovať s Internetom a jeho službami a oboznámiť ich s konkrétnymi možnosťami aplikácií informačných a komunikačných technológií do predmetov. 
Letná škola je určená učiteľom-neinformatikom zo škôl, ktoré sú zapojené do 1. fázy pilotnej etapy projektu Infovek, a to úplným začiatočníkom i skúsenejším používateľom informačných a komunikačných technológií.

Posledná aktualizácia: 28.08.2000