EKOLÓGIA

 
ÚVOD

METODICKÉ MATERIÁLY
NOVÉ TRENDY
EKOLOGICKÝ SLOVNÍK
EKO LITERATÚRA
PREZENTÁCIA ŠKÔL
ORGANIZÁCIE, ZDRUŽENIA 
ZAUJÍMAVOSTI Z EKOLÓGIE
WWW STRÁNKY
KONFERENCIE A LETNÉ ŠKOLY
DISKUSNÝ KLUB EKO

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - Odkaz z ekologického ŠISu

         PREZENTÁCIA UNIVERZÍT, ŠKÔL


http://www.unipo.sk/
(Prešovská univerzita v Prešove)

http://www.upjs.sk/ (Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach)

http://www.uniba.sk/ (Univerzita Komenského, Bratislava)

http://www.uakom.sk/ (Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica)

http://www.tuke.sk. (Technická univerzita, Košice)

http://www.unitra.sk/ (Univerzita Konštantína filozofa, Nitra)

http://www.ipe.muni.cz (Masarykova univerzita Brno)

http://www.cuni.cz/welcome.html.cz.iso-8859-2 (Univerzita Karlova, Praha)

http://www.zoznam.sk/Vzdelanie/Skoly/Stredne/Gymnázia (Odkazy na web stránky niektorých slovenských gymnázií)

Posledná aktualizácia: 22.08.2000