ŠKOLSKÝ INFORMAČNÝ SERVIS

EKOLÓGIA

 
ÚVOD

METODICKÉ MATERIÁLY
NOVÉ TRENDY
EKOLOGICKÝ SLOVNÍK
EKO LITERATÚRA
PREZENTÁCIA ŠKÔL
ORGANIZÁCIE, ZDRUŽENIA 
ZAUJÍMAVOSTI Z EKOLÓGIE
WWW STRÁNKY
KONFERENCIE A LETNÉ ŠKOLY
DISKUSNÝ KLUB EKO

Školský Informačný
Servis

 

 Pošlite e-mail - Odkaz z ekologického ŠISu


Nachádzate sa na stránkach, ktoré pripravujú autorky Ing. Danica Fazekašová, PhD. a MVDr. Janka Poráčová, PhD., z katedry ekológie a biológie FHPV PU v Prešove, v rámci projektu TEMPUS Phare AC JEP 14327-1999 „MODEL ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA UČITEĽOV PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV“.
Stránky sú určené učiteľom ekológie základných a stredných škôl, študentom - budúcim učiteľom ekológie a všetkým priaznivcom, ktorých problematika ekológie a životného prostredia zaujíma.
Väčšina informácií, ktoré sú tu sprístupnené, boli recenzované.
Tvorbu týchto stránok pokladáme za vyvíjajúcu a informácie budeme stále dopĺňať. Diskutovať o obsahu stránok je možné prostredníctvom diskusného klubu EKO. 

Štruktúra a obsah stránok:
   

METODICKÉ MATERIÁLY
PRE VÝUČBU EKOLÓGIE

EKOLOGICKÝ SLOVNÍK

ORGANIZÁCIE, ZDRUŽENIA 

ZAUJÍMAVOSTI Z EKOLÓGIE

KONFERENCIE A LETNÉ ŠKOLY
PRE VÝUČBU EKOLÓGIE

NOVÉ TRENDY V EKOLÓGIÍ

EKOLOGICKÁ LITERATÚRA

PREZENTÁCIA UNIVERZÍT, ŠKÔL

ZAUJÍMAVÉ EKOLOGICKÉ
WWW STRÁNKY VO SVETE

DISKUSNÝ KLUB EKO


 

Posledná aktualizácia: 22.08.2000