BIOLOGICKÉ WWW STRÁNKY

BIOLÓGIA

 
BIOLOGICKÉ ÚLOHY
METODICKÝ MATERIÁL
CD - DEMO
VAŠE TIPY
PUBLIKÁCIE
BIOKLUB
AKTUALITY
BIOLOGICKÝ SLOVNÍK
TESTY
DIDAKTICKÉ HRY
WWW STRÁNKY
POMÔCKY
TELEPROJEKTY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE UČITEĽOV
ZAUJÍMAVOSTI

Školský Informačný
Servis

 

logo lave Využitie Internetu na hodinách biológie

             Učiteľ biológie má na hodinách mnoho možností na využitie jednotlivých služieb Internetu. Vzhľadom na to, WWW služba integruje aj ostatné internetové služby, je práca s touto službou najatraktívnejšia. Aké môže byť využitie Internetu na hodinách biológie.

1. Získavanie ale aj  vlastná prezentácia učebných textov, hodinových plánov, testov a učebných pomôcok

2. Získavanie informácií  z biologických časopisov a kníh

3. Komunikácia s odborníkmi

4.  Prezentácia univerzít, inštitúcií a škôl

5. Zaujímavé adresy biologických internetových zdrojov

6. Ďalšie internetové zdroje 1.

7. Ďalšie internetové zdroje 2.

8.  Teleprojekty

Posledná aktualizácia: 20.08.2000