BIOLOGICKÉ ÚLOHY

BIOLÓGIA

 
BIOLOGICKÉ ÚLOHY

METODICKÝ MATERIÁL
CD - DEMO
VAŠE TIPY
PUBLIKÁCIE
BIOKLUB
AKTUALITY
BIOLOGICKÝ SLOVNÍK
TESTY
DIDAKTICKÉ HRY
WWW STRÁNKY
POMÔCKY
TELEPROJEKTY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE UČITEĽOV
ZAUJÍMAVOSTI

Školský Informačný
Servis

 

logo lave Všeobecné vedomosti o biologických systémoch použité v bežnom živote
Doc. RNDr. N. Stollárová CSc., Mgr. M. Mešter, Mgr. J. Mižura 

Na tejto stránke Vám postupne budeme uvádzať zaujímavosti z biologických vied rozdelených do oblastí botaniky, biológie živočíchov a človeka, zaujímavosti týkajúce sa evolúcie a uplatnenia týchto poznatkov v praxi.

Na úvod uvádzame dva príklady:

1. Prečo bol boh lekárstva Aeskulap zobrazovaný ako starý muž s miskou a palicou okolo, ktorej je navinutý had?
V dobe Antiky bol v Grécku ako boh lekárstva uctievaný Asklépios, známy v latinizovanej podobe ako Aesulap. Zobrazovaný bol ako ušľachtilý starec s miskou v ruke a vždy s palicou, po ktorej sa vinie had. Práve táto palica s hadom sa stala symbolom liečiteľstva a znakom lekárov.
Najpravdepodobnejšie vysvetlenie je, že palicu neobtáča had, ale parazitický červ -Vlasovec medinský ( Dracunculus medinensis ). Názov boha Aeskulapa potom znamená chytač červov.
A prečo to obtočenie oklo palice? Červ sa zavŕta pod kožu človeka a v staroveku ho liečitelia vyberali pomalým natáčaním na tenkú paličku. Museli pritom postupovať opatrne, po pretrhnutí by sa parazit zavŕtal ešte hlbšie do tkaniva. Celý zákrok mohol trvať aj viac dní.


2. Poznáte nejaký druh tuleňa, ktorý obýva sladkovodné prostredie?
Tuleň bajkalský, žije v Bajkalskom jazere.

Posledná aktualizácia: 20.08.2000