CD-DEMO - EXPERTNÝ SYSTÉM

BIOLÓGIA

 
BIOLOGICKÉ ÚLOHY
METODICKÝ MATERIÁL
CD - DEMO
VAŠE TIPY
PUBLIKÁCIE
BIOKLUB
AKTUALITY
BIOLOGICKÝ SLOVNÍK
TESTY
DIDAKTICKÉ HRY
WWW STRÁNKY
POMÔCKY
TELEPROJEKTY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE UČITEĽOV
ZAUJÍMAVOSTI

Školský Informačný
Servis

 

logo lave EXPERTNÝ SYSTÉM BIOMETRICKEJ GENETIKY
UPJŠ KOŠICE 2000

Robert Hončariv a Kveta Hončarivová


Anotácia:

Encyklopedické spracovanie problematiky problémov a metodík plánovania, zakladania a hodnotenie biologických pokusov, kvantitatívnej a populačnej genetiky. V súčasnosti obsahuje 2000 hesiel v päť jazyčnej verzii s príkladmi na CD-ROMe.

Dotazy, pripomienky a námety na e-mailovej adrese
honcariv@kosice.upjs.sk

Posledná aktualizácia: 20.08.2000