ZAUJÍMAVOSTI

BIOLÓGIA

 
BIOLOGICKÉ ÚLOHY
METODICKÝ MATERIÁL
CD - DEMO
VAŠE TIPY
PUBLIKÁCIE
BIOKLUB
AKTUALITY
BIOLOGICKÝ SLOVNÍK
TESTY
DIDAKTICKÉ HRY
WWW STRÁNKY
POMÔCKY
TELEPROJEKTY
ĎALŠIE VZDELÁVANIE UČITEĽOV
ZAUJÍMAVOSTI

Školský Informačný
Servis

 

logo lave

ZAUJÍMAVOSTI Z BIOLÓGIE

logo prave

 

RODOSTROM ŽIVOTA

POHYB – kráčanie, beh, skákanie, vystrekovanie

POHYB – lietanie, veslovanie, plávanie

POHYB – plazenie, kĺzanie, iné pohyby

NERVY, MOZOG A SPRÁVANIE

JEDNOBUNKOVÉ A MNOHOBUNKOVÉ ORGANIZMY

 Všetky obrázky v tejto časti boli použité z knihy: Parker S.: O prírode trochu inak, 
© Kingsfinger Books, Grisewood and Dempsey Ltd. 1992.

Posledná aktualizácia: 07.09.2000