Enviro experimenty (Enviro experiments)               späť/back

Pekný deň,
- Na tejto stránke nájdete matertiály (pracovné listy, námety) na realizáciu environmentálnych experimentov pre stredné resp. základné školy.
- Materiály sú vo formáte pdf. Môžete si ich stiahnuť na svoj počítač a vytlačiť pre vlastné použitie v triede so žiakmi.
- Pracovné listy možno použiť na sprestrenie výučby, alebo v rámci projektov.
- Je tu možnosť zapožičania prístroja za účelom vyučby a projektov - v rámci spolupráce s PF UPJŠ
- Uvedomujeme si, že precízne meranie fyzikálnych faktorov v životnom prostredí (ŽP) je náročné a vyžaduje veľkú odbornosť, skúsenosti
   a často drahé prístroje. Napriek tomu sme sa rozhodli vytvoriť námety na relatívne nenáročné pilotné experimenty pre žiakov SŠ resp. ZŠ,
   v snahe zvýšiť záujem žiakov o fyziku a životné prostredie.

Mail to:   jan.degro@upjs.sk

Adresa:   ÚFV, Prírodovedecká fakulta, UPJŠ Košice, Park Angelinum 9, 041 54 Košice.     

Školské experimenty s luxmetrom - brožúrka
School experiments with luxmeter
        Fotogaléria 1 - zobrazenie experimentalneho usporiadania; pohľad do miestnosti, učebni; luxmetre; zdroje svetla
       
Školské experimenty so zvukomerom (hlukomerom) - brožúrka
School experiments with sound level meter.

Školské experimenty so solárnou súpravou - brožúrka
School experiments with solar panels
   

Školské experimenty s meračom spotreby energie - brožúrka
School experiments with Energy meter. Energy consumption at home.
 

Školské experimenty s meračom vysokofrekvenčných polí od 800 MMHz do 2,5 GHz. - brožúrka
School experiments with High Frequency Meter HF35C from 800 MMHz to 2,5 GHz.  
(alebo aké sú VF elmag polia v mojom okolí)
Školské experimenty s meračom UV žiarenia - brožúrka
School experiemnts with UV monitor
Objavujeme životné prostredie s Vernierom (Časť I.) - brožúrka
Discover Environment with Vernier (Part I.)
Pôvodný anglický titul:
Donald L. Volz, Gretchen Stahmer DeMoss:
Investigating Environmental Science through Discovery. Vernier Software & Technology, Beaverton, Oregon, USA, 2007.
Preklad: Ján Degro,     LabQuest Fotografia