PROJEKT  DAAD

Hermann Härtel, Marián Kireš, Zuzana Ješková, Ján Degro

 

KAPITOLA 1
Zotrvačnosť ako vlastnosť hmoty
Test
Príloha 1: Rýchlosť a zrýchlenie

KAPITOLA 2
Voľný pád telies
Príloha 2: Sila a základný zákon mechaniky
Príloha 3: Gravitačný zákon
Príloha 4: Coulombov zákon

KAPITOLA 3
Pohyb satelitov
Pohyb po kružnici
 

web, dizajn, grafika ©2002 Rado Kalakay, Vladimír Grejták