PROJEKT  DAAD

KAPITOLA 2
Príloha 2

Gravitačný zákon
Hermann Härtel
Marián Kireš, Zuzana Ješková, Ján Degro

5. Definícia
Zákon gravitácie
môže byť všeobecne vyslovený takto:

všetky hmotné objekty sa navzájom priťahujú.

Príťažlivá sila medzi dvomi hmotnými telesami 1 a 2 je priamoúmerná špecifickej vlastnosti týchto telies, ktorá sa volá (gravitačná) hmotnosť (m(g)). Táto sila závisí tiež na vzdialenosti priťahujúcich sa objektov a jej veľkosť je nepriamoúmerná štvorcu vzdialenosti stredov telies.
Tento zákon môže byť napísaný v tvare:

Konštanta k (kapa) je gravitačná konštanta.