PROJEKT  DAAD

KAPITOLA 1
Test

Test

Raketa sa pohybuje po priamke zo Zeme na Mesiac.

Teleso rakety môže byť zrýchľované alebo spomaľované zo Zeme pomocou tryskových motorov.
1. Rýchlosť telesa lineárne rastie (konštantné zrýchlenie)
Ktoré z nasledujúcich tvrdení je správne
Výslednica všetkých síl pôsobiacich na teleso

 • je konštantná
 • narastá
 • klesá
 • je rovná nule

2. Teleso bolo riadené zo Zeme tak, aby sa pohybovalo konštantnou rýchlosťou.
Ktoré z nasledujúcich tvrdení je správne?
Výslednica všetkých síl pôsobiacich na teleso

 • je konštantná
 • narastá
 • klesá
 • je rovná nule

3. Rýchlosť telesa lineárne klesá (konštantné zrýchlenie).
Ktoré z nasledujúcich tvrdení je správne?
Výslednica všetkých síl pôsobiacich na teleso

 • je konštantná
 • narastá
 • klesá
 • je rovná nule

4. Aký je smer pôsobiacej sily v úlohe 3?

 • smerom k Zemi
 • smerom k Mesiacu
 • oba smery sú možné

V prípade potreby vypracovanie odpovede prediskutujte so svojim učiteľom.