Projekt KEGA:
      Interaktívne prednáškové demonštrácie a Peer Instruction - nové interaktívne metódy
      zvyšujúce efektívnosť prednáškovej formy vzdelávania

image Projekt        image Ciele        image Východiská        image Výstupy        image Testy        image Riešiteľský kolektív       image Kontakt       

Menu

Výstupy projektu

Metodické materiály

Tieto materiály sú primárne určené pre učiteľa akéhokoľvek typu školy. Kvôli tomu sú zaheslované. Ak ste učiteľ a máte o ne záujem, prosím napíšte nám a my Vám heslo pošleme zadarmo. 

imageHanč, J., Degro, J., Ješková, Z., Kireš, M., Onderová, Ľ., Čukanová, E., Konkoľová, M.., Tóth J., Štandardizované konceptuálne a postojové testy vo fyzikálnom vzdelávaní, elektronický preprint, Prírodovedecká fakulta, UPJŠ v Košiciach, 2008, počet strán: 182 

image Hanč, J., Ješková Z., Interaktívne prednáškové demonštrácie: Aktivity a úlohy z kinematiky, elektronický preprint, Prírodovedecká fakulta, UPJŠ v Košiciach, 2008, počet strán: 57 

image Hanč, J., Vasziová, G., Metóda peer instruction – metodický materiál, elektronický preprint, Prírodovedecká fakulta, UPJŠ v Košiciach, 2008, počet strán: 31 

image Hanč, J., Dutko, M., Metóda interaktívnych prednáškových demonštrácií – metodický materiál, elektronický preprint, Prírodovedecká fakulta, UPJŠ v Košiciach, 2008, počet strán: 31 

image Hanč, J., Andrássy, R., Modelovanie javov v kvantovej mechanike, elektronický preprint, Prírodovedecká fakulta, UPJŠ v Košiciach, 2008, počet strán: 42 

Ilustračné animácie

image Hanč, J., Okamžitá spätná väzba pomocou IKT – animovaný metodický materiál, Prírodovedecká fakulta, UPJŠ v Košiciach, 2008 

image Hanč, J., Dutko, M., Ilustrácia interaktívnej prednáškovej demonštrácie – animovaný metodický materiál, Prírodovedecká fakulta, UPJŠ v Košiciach, 2008

image Hanč, J., Vasziová, G., Ilustrácia peer instruction – animovaný metodický materiál, Prírodovedecká fakulta, UPJŠ v Košiciach, 2008

Odborné články a abstrakty

image Hanč, J. , „Simple quantum approach to electromagnetism and optics“, abstrakt, recenzovaný zborník abstraktov, 12th Workshop on Multimedia in Physics Teaching and Learning, Institute of Experimental Physics, University of Wroclaw, 13.9-15.9, Poľsko, 2007, http://www.mptl12.ifd.uni.wroc.pl/proceedings.html

image Hanč, J., „Modern physics at high schools nontraditionally and motivationally: Interactive approach only with elementary algebra“, abstrakt, zborník abstraktov z konferencie ICPE 2007, Maroko, 2007

image Hanč, J., Andrássy, R., Geometric, noncalculus approach to Schrödinger equation, abstrakt, Zborník abstraktov z 3. konferencie Research in Didactics of Science, Pedagogical University of Kraków, 2008, 26-28.06.2008

image Hanč, J., Andrássy, R.Computer’s modeling Coulomb’s law and Kirchhoff’s loop theorem through concept of energy, abstrakt, Zborník abstraktov z konferencie GIREP 2008 & MPTL 13, University of Cyprus, Nicosia, 18.-22.08.2008

image Hanč, J., „Moderné interaktívne metódy vo výučbe fyziky“, Zborník abstraktov zo 16. konferencie českých a slovenských fyzikov, Hradec Králové, 8.09-11.09.2008

image Hanč, J., Degro J., Ješková Z., Kireš, M., Onderová Ľ., Čukanová E., Konkoľová M., „Rozumejú alebo memorujú vaši žiaci fyziku, ktorú učíte? Štandardizované konceptuálne a postojové testy ako nástroje hodnotenia výučby“, In : Zborník príspevkov z XV. medzinárodnej konferencie DIDFYZ 2006: Rozvoj schopností žiakov v prírodovednom vzdelávaní (CD) Editor:.prof.RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., UKF Nitra, 2007, ISBN 978-80-8094-082-9 

image Čukanová, E., Kireš, M., „Inovácia výučby elektrického poľa na gymnáziu“, In : Zborník príspevkov z XV. medzinárodnej konferencie DIDFYZ 2006: Rozvoj schopností žiakov v prírodovednom vzdelávaní (CD) Editor:.prof.RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., UKF Nitra, 2007, ISBN 978-80-8094-082-9

image Hanč, J., Andrássy, R., „Geometric, noncalculus approach to Schrödinger equation“, Zborník príspevkov z 3. konferencie Research in Didactics of Science, Pedagogical University of Kraków, 2008, 26-28.06.2008 (v tlači)

image Hanč, J., Andrássy, R., Computer’s modeling Coulomb’s law and Kirchhoff’s loop theorem through concept of energy, Zborník príspevkov z konferencie GIREP 2008 & MPTL 13, University of Cyprus, Nicosia, 18.-22.08.2008 (v tlači)

image Hanč, J., Degro. J., Onderová Ľ., „Videoanalýza v spektroskopii“, Zborník z 13. veľtrhu nápadov učiteľov fyziky, Západočeská Univerzita Plzeň, 26.-28.08.2008 (v tlači)

image Hanč, J., „Aktívne poznávanie študentov pomocou metódy Peer Instruction“, pripravovaná interaktívna ukážka, Zborník príspevkov Didfyz 2008, Račkova Dolina, 15-18.10.2008 (v recenznom procese)

image Hanč, J., Andrássy, R., „Modelovanie javov kvantovej mechaniky v prostredí EJS“, Zborník príspevkov Didfyz 2008, Račkova Dolina, 15-18.10.2008 (v recenznom procese)

image Hanč, J., „O lenivosti a lži vo fyzike alebo učíme sa odhadovať“, Zborník z seminára Heuréka 2008, Náchod, 26.09-28.09.2008 (v recenznom procese)

Akcie, prednášky, workshopy

image Zoznam akcií