Projekt KEGA:
      Interaktívne prednáškové demonštrácie a Peer Instruction - nové interaktívne metódy
      zvyšujúce efektívnosť prednáškovej formy vzdelávania

image Projekt        image Ciele        image Východiská        image Výstupy        image Testy        image Riešiteľský kolektív       image Kontakt       

Menu

Riešiteľský kolektív projektu

Vedúci projektu

RNDr. Hanč Jozef, PhD.

PriF UPJŠ

Členovia kolektívu

Doc. RNDr. Degro Ján, CSc.

PriF UPJŠ

RNDr. Kireš Marián, PhD.

PriF UPJŠ

RNDr. Ješková Zuzana, PhD.

PriF UPJŠ

RNDr. Onderová Ľudmila, PhD.

PriF UPJŠ

Mgr. Konkoľová Mária

PriF UPJŠ

Mgr. Čukanová Eva

PriF UPJŠ