Projekt KEGA:
      Interaktívne prednáškové demonštrácie a Peer Instruction - nové interaktívne metódy
      zvyšujúce efektívnosť prednáškovej formy vzdelávania

image Projekt        image Ciele        image Východiská        image Výstupy        image Testy        image Riešiteľský kolektív       image Kontakt       

Menu

Databáza konceptuálnych a postojových testov

Konceptuálne testy

Tieto materiály sú primárne určené pre učiteľa akéhokoľvek typu školy. Kvôli tomu sú zaheslované. Ak ste učiteľ a máte o ne záujem, prosím napíšte nám a my Vám heslo pošleme zadarmo.

image Ješková, Z., Hanč, J., „Grafy z kinematiky – Test of Understanding Graphs Kinematics (TUG-K)“ (21 otázok) 

imageDegro, J., Hanč, J., „Vektory –Vector Evaluation Test (VET)“ (31 otázok)

image Hanč, J., „Matematické vedomosti zo strednej školy – Mathematics placement test (MPT)“ (27 otázok)

image Hanč, J., Tóth, J., „Pojmy súvisiace s pojmom sila – Force concept inventory (FCI)“ (30 otázok)

image Kireš, M., Hanč, J., „Mechanika – Mechanics Baseline Test (MBT)“ (26 otázok)

image Degro, J., Hanč, J., „Vlnenie – Wave diagnostic test (WDT)“ (10 otázok)

image Hanč, J., „Geometrická optika – Optics“ (10 otázok)

image Ješková, Z., Hanč, J., Konkoľová, M., „Teplo a teplota – The Heat and Temperature Concept Evaluation (HCTE)“ (28 otázok)

image Čukanová, E., Kireš, M., Hanč, J., „Elektrina a magnetizmus – The Conceptual Survey of Electricity and Magnetism (CSEM)“ (32 otázok)

image Čukanová, E., Kireš, M., Hanč, J., „Obvody – Determining and Interpreting Resistive Electric Circuits Concept Test (DIRECT)“ (29 otázok)

image Hanč, J., „Kvantová mechanika – Quantum Mechanics Visualization Instrument (QMVI)“ (25 otázok)

image Ješková, Z., Hanč, J., Konkoľová M., „Chyby merania – Measurement Uncertainty Quiz (MUQ)“ (10 otázok)

image Onderová, Ľ., Hanč, J., „Fyzikálne merania – Physics Measurement Questionnaire (PMQ)“ (10 otázok)

Postojové testy

image Ješková, Z., Hanč, J., Konkoľová, M., „Názory na vyučovanie fyziky – Maryland Physics Expectations Survey (MPEX)“ (34 otázok) 

imageOnderová, Ľ., Hanč, J., „Názory na poznávanie a učenie sa vo vede - Epistemological Beliefs Assessment for Physics Science Survey (EBAPS)“ (30 otázok)