Projekt KEGA:
      Interaktívne prednáškové demonštrácie a Peer Instruction - nové interaktívne metódy
      zvyšujúce efektívnosť prednáškovej formy vzdelávania

image Projekt        image Ciele        image Východiská        image Výstupy        image Testy        image Riešiteľský kolektív       image Kontakt       

Menu

Kontakt

email

jozef.hanc@upjs.sk

poštová adresa

RNDr. Jozef Hanč, PhD.

Ústav fyzikálnych vied

PF UPJŠ v Košiciach

Park Angelinum 9

041 54 Košice

Slovenská republika