Aktualizácia a skvalitnenie výučby fyziky na stredných školách s využitím informačných technológií s dôrazom na ďalšie vzdelávanie učiteľov.

Opis projektu | Aktivity a výskum | Laboratórne a video merania | Na stiahnutie | Odkazy