Aktualizácia a skvalitnenie výučby fyziky na stredných školách s využitím informačných technológií s dôrazom na ďalšie vzdelávanie učiteľov.

Opis projektu | Aktivity a výskum | Laboratórne a video merania | Na stiahnutie | Odkazy


http://www.cma.science.uva.nl/english/index.html
Domovská stránka systému COACH, Centre for Microcomputer Applications (CMA)

http://www.ddp.fmph.uniba.sk/~koubek/ESFwww/indexESF.htm
Stránka ESF projektu Oddelenia didaktiky fyziky Katedry teoretickej fyziky a didaktiky fyziky FMFI UK Bratislava, na ktorej nájdete mnoho materiálov a projektov v systéme COACH5 na stiahnutie.

http://www.ddp.fmph.uniba.sk/~demkanin/indexPppl.htm
Stránka RNDr. Petra Demkanina, PhD. z Katedry teoretickej fyziky a didaktiky fyziky FMFI UK Bratislava, kde nájdete materiály k počítačom podporovanému laboratóriu a k systému COACH

http://e-prolab.com/comlab/index.html
Web stránka medzinárodného projektu pod vedením Dr. Slavka Kocijancica (Univerzitya v Ljubljani, Pedagogická fakulta) zameraného na počítačom podporované prírodovedné laboratórium s podporou systému eProLab. Na stránke nájdete mnoho zaujímavých tipov na pexperimenty podporované počítačom.

http://www.ises.info/index1.html
Web stránka českého systému iSES doc. RNDr. Františka Lustiga, CSc., kde nájdete zbierku fyzikálnych experimentov a laboratórnych úloh podporovaných počítačom.

http://www.ddp.fmph.uniba.sk/~hola/index_file/c5/
Web stránka PaedDr. Karly Holej obsahujúca množstvo užitočných informácií k práci v systéme Coach 5.


projekt KEGA 3/3008/05