Obsah

  4.4 Hydrostatická vztlaková sila, Archimedov zákon - Príklady, otázky, úlohy 5.1 Rovnica kontinuity  
 

5. Ustálené prúdenie tekutiny

Pod pojmom prúdenie tekutiny rozumieme pohyb tekutiny prevažne v jednom smere. Fyzikálnymi zákonitosťami, ktorými sa riadi prúdiaca tekutina a silami pôsobiacimi na tuhé telesá nachádzajúce sa v prúdiacom tekutom prostredí sa zaoberá dynamika tekutín (hydrodynamika a aerodynamika).
Prúdiaca rieka polozmrznutá Štúdium prúdiacich kvapalín a plynov je veľmi zložité. Pri zjednodušenom opise javov a zákonitostí v prúdiacich tekutinách zanedbávame ich viskozitu a používame model dokonalej kvapaliny a dokonalého plynu. Najjednoduchším prípadom prúdenia tekutiny je ustálené prúdenie (stacionárne). Vyznačuje sa tým, že v každom bode prúdiacej tekutiny je veľkosť a smer rýchlosti v prúdenia stály a nezávisí od času (v = konšt.).
Zdroj::http://i.pbase.com/u40/e
s839145/upload/26421631.Klosters4601_s2a.gif
 
 
Prúdove pole
Prúdnica je myslená čiara, ktorej tvar je taký, aby dotyčnica zostrojená v jej ľubovoľnom bode mala smer rýchlosti častice pohybujúcej sa tekutiny. Každým bodom prúdiacej tekutiny prechádza najviac jedna prúdnica. Prúdnice sa nemôžu navzájom pretínať. Hustotou prúdnic modelujeme veľkosť rýchlosti prúdiacej tekutiny. Prúdnicový model tekutiny nazývame prúdové pole.
 
Demonštrácia prúdnic 
pozri video/animáciu pozri video/animáciu
Demonštrácia prúdnic Demonštrácia prúdnic 
zdroj: ODF PF UPJŠ
 
Tekutina prúdiaca cez malú plochu v prúdovom poli sa nazýva prúdové vlákno. Všetky prúdnice zobrazujúce pohyb povrchových častíc prúdového vlákna tvoria prúdovú trubicu. Pretože sa prúdnice nikde nepretínajú, prúdiaca tekutina sa správa ako v potrubí s nepriepustnými stenami a nemôže cez jej povrch odtekať ani pritekať
Vyhľadajte informácie a uvažujte o prúdení:
  • prúdenie vzdušných prúdov,
  • tornádo, hurikán, víchrica, ...
  • prúdenie krvi,
  • dýchanie,
   
4.4 Hydrostatická vztlaková sila, Archimedov zákon - Príklady, otázky, úlohy 5.1 Rovnica kontinuity
Obsah