Obsah

  2. Tlak v kvapaline vyvolaný vonkajšou silou

2.1 Pascalov zákon

Na základe pozorovaní a meraní sformuloval francúzsky fyzik a matematik Blaise Pascal zákon o tlaku v kvapalinách vyvolanom vonkajšou silou.
Blaise Pascal (19. jún 1623 Clermont – 19. august 1662 Paríž) bol francúzsky matematik, fyzik, spisovateľ, teológ a náboženský filozof.

Vo fyzike sa venoval problematike vákua a šíreniu tlaku. Sériou pokusov dokázal rovnomerné šírenie tlaku v kvapaline.
Na jeho počesť je preto nazvaná základná jednotka tlaku pascal Pa.
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Blaise_Pascal
Blaise Pascal

PASCALOV ZÁKON

Tlak v kvapaline, ktorý vznikne pôsobením vonkajšej sily na povrch kvapaliny v uzavretej nádobe, je v každom mieste kvapaliny rovnaký

V technickej praxi sa stretneme s využitím Pascalovho zákona najmä v hydraulických zariadeniach tvorených spojenými nádobami s rôznym prierezom. Princíp činnosť takéhoto zariadenia vysvetlíme na jednoduchom modeli.

Hydraulicke zariadenie
Zdroj: http://home.wxs.nl/~brink494/hydr_e.htm
Na obrázku sú znázornené dve spojené valcové nádoby s rôznymi prierezmi S1 a S2. Spojené nádoby sú naplnené dokonalou kvapalinou. Každá z nádob je uzavretá piestom položenom na povrchu kvapaliny. Pôsobením vonkajšej tlakovej sily F1 na piest s prierezom S1 vzniká v kvapaline tlak, ktorý má podľa Pascalovho zákona v každom mieste kvapaliny rovnakú hodnotu
Hydraulicke zariadenie - vysvetlenie

Pri tomto tlaku pôsobí kvapalina na piest s prierezom S2 tlakovou silou

Z tohto vzťahu vidno, že pre

Zubárske kreslá, pneumatické zbíjačky, vyklápacie zariadenia nákladných áut, hydraulické ramená bagrov, hydraulické zdviháky, lisy a mnoho rôznych stavebných strojov, to sú zariadenia, založené na platnosti Pascalovho zákona.

Využitie Pascalovho zákona v hydraulických zariadeniach
Nakladac Ratrak Hydraulicky zdvihak
Hydraulicke kotúčové brzdy Hydraulická brána Hydraulicka zbijacka
zdroj: pozri zoznam zdrojov
  • Vyhľadajte ďalšie využitia Hydraulických zariadení.
  • Prečo sa do hydraulických zariadení používa ako náplň olej?
  • Prečo sa do brzdového systému hydraulických zariadení používa brzdová kvapalina namiesto oleja?
 
2. Tlak v kvapaline vyvolaný vonkajšou silou
Obsah