Obsah

  7. Prúdenie reálnej tekutiny 7.2 Príklady, otázky, úlohy  
 

7.1 Laminárne a Turbulentné prúdenie

Pri ustálenom prúdení reálnej kvapaliny malou rýchlosťou je obraz prúdnic stály, vrstvy kvapaliny sa po sebe pravidelne posúvajú. Takéto prúdenie kvapaliny nazývame laminárne. V priamej trubici sú prúdnice navzájom rovnobežné. Nerovnaká rýchlosť vzájomného posúvania vrstiev kvapaliny spôsobuje vznik vírov. Pri malých rýchlostiach sa však tieto víry nemôžu znateľne rozvinúť Laminárne a Turbulentné prúdenie kvapaliny
 Laminárne a Turbulentné prúdenie

Laminárne prúdenie sa môže udržať iba do určitej kritickej rýchlosti. Po jej prekročení môžeme zreteľne pozorovať jej vírenie a nestálosť obrazu vytvorených prúdnic. Takéto prúdenie nazývame turbulentné. Môžeme ho pozorovať napríklad pri vytekaní vody z vodovodnej batérie, potrubia, či iného otvoru. Pri turbulentnom prúdení reálna kvapalina „spotrebúva“ časť svojej energie na vytváranie vírov, čím sa celková rýchlosť prúdenia znižuje a prietok kvapaliny nie je stály. V oblastiach vírov dochádza ku zvyšovaniu rýchlosti prúdenia kvapaliny a k poklesu tlaku.

Turbulentné prúdenie kvapaliny Turbulentné prúdenie vzduchu za pristávajúcim lietadlom
   
V technickej praxi je snahou udržiavať laminárne prúdenie. Turbulentné prúdenie kvapaliny prináša straty energie a je preto ekonomicky nevýhodné
   
Príkladom Laminárneho prúdenia je nosom vdychovaný vzduch a krv vo vlásočniciach nášho tela (dĺžka vlásočníc v našom tele je 100 000 km, natiahli by sme ich dva a pol krát okolo obvodu Zeme (cca 40 000 km)). Pružnosť cievných stien zvyšuje stabilitu laminárneho prúdenia.
Príkladom Turbulentného prúdenia je prúdenie vody v rieke alebo prúdenie vzduchu pri vetre.
Za určitých patologických okolností, predovšetkým pri znížení viskozity krvi, v zúžených miestach aorty vzrastá rýchlosť, a tým vzniká turbulentné prúdenie. U zdravého človeka by k turbulentnému prúdeniu v aorte nemalo dochádzať. Presné určenie turbulentných oblastí v krvnom obehu má mimoriadne veľký klinický význam. Prejavujú sa šelestom, ktorý je nad postihnutým miestom počuteľný. Ak je vír dostatočne silný, možno ho aj nahmatať
   
7. Prúdenie reálnej tekutiny 7.2 Príklady, otázky, úlohy
Obsah