Obsah

  3. Tlak v kvapaline vyvolaný tiažou kvapaliny 3.2 Spojené nádoby  
   

3.1 Hydrostatický tlak - simulácia

V tejto simulácii meriame hydrostatický tlak v kvapaline, vyvolaný tiažou kvapaliny, pomocou tlakovej nádoby. Tá má na hornej stene membránu, ktorá sa tlakom deformuje.
Jej deformáciou sa zväčšuje tlak vzduchu v napojenej trubici (ružová), takže kvapalina v ľavom ramene U - trubice klesá a v pravom ramene stúpa. Posun hladiny kvapaliny je mierou hydrostatického tlaku
pozri video/animáciu
Hydrostatický tlak - video
zdroj: ODF PF UPJŠ

Poznámka 1: Predpokladáme, že v trubici U sa nachádza rovnaká kvapalina ako v  nádobe.

Poznámka 2: Uvedomte si, že bude zaznamenávaný len hydrostatický tlak kvapaliny, nie však aerostatický tlak vzduchu.

Otázka znie: Ako sa zväčšuje hydrostatický tlak s hĺbkou. Pridržaním tlačidla myši sa dá posúvať tlaková nádoba smerom nahor alebo nadol. Na pravej strane je možný výber z viacerých kvapalín. Do oboch textových políčok možno priamo zadať hustotu kvapaliny a hĺbku.
V spodnej časti bude udaný hydrostatický tlak (v hPa)

(1 hPa = 1 hektopascal = 100 Pa = 100 N/m)

 

zdroj: http://www.walter-fendt.de/ph14sk/
 
Vidíme, že vo vode sa hydrostatický tlak na 1 cm hĺbky zväčšuje asi o 1 hPa. Všeobecne platí nasledujúca zákonitosť:
ph = h.ρ.g
ph ... hydrostatický tlak kvapaliny
g ... miestny faktor (tiažové zrýchlenie)
ρ ... hustota kvapaliny
h ... hĺbka
 
3. Tlak v kvapaline vyvolaný tiažou kvapaliny 3.2 Spojené nádoby
Obsah