Obsah

  3.2 Spojené nádoby 3.4 Atmosférický tlak  

3.3 Hydrostatický paradox

  • Veľkosť hydrostatickej tlakovej sily nezávisí od tvaru a celkového objemu kvapaliny v nádobe
Hydrostatický paradox Hydrostatický paradox
Vo všetkých nádobách je rovnaká kvapalina a hydrostatická tlaková sila pôsobiaca na rovnaké plochy dna je vo všetkých prípadoch rovnaká.

Hoci množstvá kvapaliny, a tým aj ich tiaže v týchto nádobách sú rôzne, sila pôsobiaca na dno, ako potvrdzuje rovnica F = Shρg, je vo všetkých prípadoch rovnaká

Sily - Hydrostatický paradox Sily - Hydrostatický paradox
zdroj: http://www.physics.montana.edu/demonstrations/video/2_fluidmechanics/demos/hydrostaticparadox.html
Nasledujúci obrázok a video znázorňuje demonštráciu Hydrostatického paradoxu.
  pozri video/animáciu
Hydrostatický paradox
Demonštrácia hydrostatického paradoxu
zdroj: ODF PF UPJŠ  

Prečo vedro rovnakého tvaru a objemu ako kanva môže byť vyrobené z tenšieho plechu ako kanva, keď pri naplnení do rovnakej výšky vodou je tlak pri dne u obidvoch nádob rovnako veľký? KotlikVedro
Rozhodujúca nie je veľkosť tlaku, ale veľkosť tlakovej sily. Tlaková sila na dno vedra je menšia, pretože plocha jeho dna je menšia akou u kanvy. Tiež dolná časť bočnej steny vedra má menšiu plochu, takže celková tlaková sila na steny je u vedra menšia ako u kanvy. Vedro a kanva
 
3.2 Spojené nádoby 3.4 Atmosférický tlak
Obsah