Obsah

  6. Energia prúdiacej kvapaliny  
 

6.1 Bernoulliho rovnica

je vyjadrením zákona zachovania mechanickej energie pre ustálene prúdiacu ideálnu kvapalinu.
   
   
   

Schéma vodnej elektrárne

Praktický dôsledok a využitie Bernoulliho rovnice:
 
Animácia Schémy vodnej elektrárne.
zdroj: http://www.seas.sk/_cms_/_files/822/schema_vodna.htm
   
6. Energia prúdiacej kvapaliny
Obsah