Obsah

  6.1 Bernoulliho rovnica 6.3 Príklady, otázky, úlohy  
 

6.2 Výtok kvapaliny z nádoby - Simulácia

 
Demonštrácia vytekania kvapaliny z nádoby
pozri video/animáciu pozri video/animáciu
Vytekanie kvapaliny z nádoby Vytekanie kvapaliny z nádoby 2
zdroj: ODF PF UPJŠ
 
Simulácia znázorňuje vytekanie kvapaliny z diery, ktorá je v nádobe. V tejto nádoby je voda a z diery strieka voda, čo je spôsobené tlakom vody. Uchytením diery myškou a posunutím môžeme meniť jej počiatočnú pozíciu.
   
zdroj:  http://physedu.science.upjs.sk/ejs/index.htm
   
  1. Pri danej polohe výtokového otvoru vyšetrite pre rôzne výšky hladiny vody v nádobe vzdialenosť dopadu vody na vodorovnú podložku od steny nádoby. Formulujte fyzikálny záver o veľkosti dostreku v závislosti na výške vodnej hladiny v nádobe.
  2. Pri konštantnej výške vody v nádobe vyšetrite pre rôzne polohy výtokového otvoru vzdialenosť dopadu vody na vodorovnú podložku od steny nádoby. Formulujte fyzikálny záver o veľkosti dostreku v závislosti na polohe výtokového otvoru.
  3. Nájdite pri akej výške vodnej hladiny a polohe výtokového otvoru dostrekne voda do najväčšej vzdialenosti od bočnej steny nádoby.
   
6.1 Bernoulliho rovnica 6.3 Príklady, otázky, úlohy
Obsah