INTERNET VO VÝUČBE CHÉMIE

CHÉMIA

 
CHEMICKÉ ÚLOHY
UČEBNÉ TEXTY
INTERNET VO VÝUČBE CHÉMIE
LITERATÚRA NA INTERNETE
PUBLIKÁCIE
AKTUALITY
CHEMICKÉ EXPERIMENTY
CHEMICKÉ VÝUČBOVÉ PROGRAMY
UČEBNÉ OSNOVY CHÉMIE
ICHEM - DISKUSNÝ KLUB
ZAUJÍMAVÁ CHÉMIA
INFO O CHEMICKÝCH PODUJATIACH

Školský Informačný
Servis

 

Pošlite e-mail - odkaz z chemického ŠISu

Tieto stránky obsahujú zoznamy odkazov na chemické informácie v sieti Internet (príp. aj s krátkou charakteristikou). Odkazy označené  sú odkazy na slovenské alebo české servery, odkazy označené  sú odkazy na zahraničné servery. 

 História chémie

História chémie ako vedy
Slávne osobnosti chémie, životopisy chemikov
Nobelove ceny

Chemická literatúra (časopisy a knihy)
Obrázky, animácie, demonštrácie
Periodické tabuľky
Chemický software
Chemické experimenty
Chemické databanky
Chemické inštitúty a fakulty
Iné chemické zdroje
Internetovské vyhľadávacie služby

 

Posledná aktualizácia: 21.08.2000