Obsah

Kyvadlo

Pohyb kyvadla je zaujímavý z niekoľkých rôznych hľadísk.
  • Po dlhý čas tento pohyb bol používaný na rozdelenie spojite plynúceho času na rovnaké časové intervaly a teda na chod hodín.
  • Pôsobiace sily, nútiace kyvadlo kývať tam a späť, sú podmienkou k vytvoreniu harmonických oscilácií.
  • Pretože sa kyvadlo pohybuje po časti kružnici, započítavame dostredivé sily.
  • Kývanie kyvadla je spôsobené gravitáciou a preto v tomto pohybe môžeme nájsť určité analógie s pohybom voľne padajúceho telesa.
Všetky tieto aspekty tvoria kyvadlo zaujímavým objektom k štúdiu všetkých týchto zákonov a javov v príslušných včlenených problémoch.

Hmotnosť závažia a čas oscilácie

Zaujímavou vlastnosťou kyvadla je skutočnosť že čas pre plne kyvanie nezávisí na hmotnosti závažia
K meraniu časového intervalu T pre jeden plný cyklus (alebo pre priemer niekoľkých plných cyklov) časovač musí byť spustený pred spustením simulácie.

Nastaviť hmotnosť závažia
m = 1;   2;   3;   4 jednotiek.

Časovač: t = jednotiek    Štart/Stop      reset časovača

Záver:
Pohyb kyvadla nezávisí na hmotnosti závažia, pokiaľ je táto hmotnosť oveľa väčšia ako hmotnosť pruženia (závesu).
Táto skutočnosť môže byť ľahko skontrolovaná príslušnými reálnymi experimentmi.

Pre bližšie vysvetlenie pozri nasledujúcu stranu.

Obsah Porovnanie: Kyvadlo/Harmonický Oscilátor