Obsah

Geostacionárny satelit

Vo všeobecnosti obežná dráha satelitu má tvar elipsy so Zemou v jednom z jej ohniskových bodov. Zvláštna situácia bola dosiahnutá pri nasledujúcich podmienkach:

  • Obežná dráha (orbita) satelitu leží v tej istej rovine ako rovník Zeme.
  • Obežná dráha (orbita) nie je elipsa ale kruh.
  • Polomer obežnej dráhy (orbity) je taký veľký, že za 24 hodín dôjde k jednému úplnému obehu.

Satelit za týchto podmienok je geostacionárny, čo znamená že jeho projekcia na povrch Zeme sa nepohybuje ale zotrváva na tom istom mieste.

Pre výpočet polomeru geostacionárneho satelitu pozri "Výpočet" nižšie.

Ak sa pozrieme zo Zeme na nejaký geostacionárny (stacionárny) satelit vidíme ho pod konštantným uhlom a preto môže byť použitý napríklad na prenos TV programov.

Pozrite si video na ľavo, a skúste nájsť odpoveď na položenú otázku, predtým ako spustíte druhé video na pravo, ktorým skontrolujete výsledok.

Get the Flash Player to see this player.
Get the Flash Player to see this player.
Dobrým cvičením a tréningom priestorového zobrazenia môže byť postavenie modelu s rukavicou a satelitom na zobrazenie projekcie krivky na povrch glóbusu a na sledovanie priebehu vývoja krivky. Môžete skúsiť tiež vývoj krivky, ak sa obežná dráha geostacionárneho satelitu nepatrne zdeformuje na elipsu.
Obsah Geostacionárny satelit (Výpočet)