Obsah

Výpočet polomeru pre Geostacionárny satelit

Geostacionárny satelit obehne celú kružnicu za 24 hodín.

Gravitačná interakcia medzi Zemou a satelitom sa má rovnať dostredivej sile potrebnej pre kruhový pohyb. S touto podmienkou môžeme vypočítať polomer R obežnej dráhy (orbity) geostacionárneho satelitu nasledujúcim spôsobom.

R ~ 4,3 10 7m = 43000 km;
Rzem ~ 6300 km;
vzdialenosťpovrch Zeme/satelit ~ 36700 km

Obsah Satelit Molniya