Obsah

Zrážka - Reálne objekty

Simulácia zobrazuje zrážku medzi dvoma telesami, modelovanými ako telesá pozostávajúce zo štyroch častíc, spojených elastickými pružinami.
Ako prirodzený výsledok každého zrážkového procesu, zrážané telesá menia svoju rýchlosť. Navyše podnietením vnútorných vibrácií telesá môžu začať rotovať.
Rotácie a vnútorné vibrácie sú javmi, ktoré absorbujú energiu a preto zatieňujú základné princípy. Za účelom zistenia a porozumenia týchto základných princípov sú zrážkové experimenty navrhnuté takým spôsobom, aby bolo zabránené rotáciám a účinok vnútorných vibrácií bol zanedbateľný.


Aby sme sa vyhli efektu rotácie potrebuje realizovať čelné zrážky.
Načítať simuláciu "Čelná zrážka"
Aby sme sa vyhli vnútorným vibráciám, zrážajúce sa objekty musia byť tuhé.
Môžete nastaviť tuhosť pružín na najvyššie hodnoty k zníženiu vnútorných vibrácií.
Nastaviť tuhosť pružiny d na
10;   50;   100;   500;   1000 jednotiek.

Ak je tuhosť dosť vysoká, objekt môžeme idealizovať ako tuhé teleso a vnútorné vibrácie môžeme zanedbať.

Napriek tomu sa objekt v procese zrážky správa elasticky. "Tuhé teleso" preto charakterizujeme ako "veľmi, veľmi pružné, ale veľmi veľmi tuhé".

Obsah Zrážka - Tuhé telesá