Obsah

Zrážka - Tuhé telesá

Matematické riešenie procesov zrážok je založené na modele tuhého telesa, v ktorom sú vnútorné vibrácie zanedbateľné.

Častice v nasledujúcej simulácii sú modelované ako tuhé objekty. To znamená, že pružné deformácie počas zrážky nezvyšujú energiu a preto neexistujú vnútorné vibrácie.

Zrážky so stenami nádoby, sú modelované ako úplne nepružné. To znamená, že počas zrážky so stenami je všetka energia absorbovaná.

Pri štúdiu procesov zrážok častíc môžete meniť x-ovú zložku rýchlosti každej častice ako aj hmotnosť každej častice.

Nastaviť rýchlosť pravej častice
vx = -150;  -100;   -50;   0;   +50;   +100;   +150 jednotiek.
Nastaviť rýchlosť ľavej častice
vx = -150;   -100;   -50;   0;   +50;   +100;   +150 jednotiek.
Nastaviť hmotnosť pravej častice
m = 1; 2; 3; 4 jednotiek.
Nastaviť hmotnosť ľavej častice
m = 1; 2; 3; 4 jednotiek.

Pravá častica: v(x) =    jednotiek   m =   jednotiek
Ľavá častica: v(x) =    jednotiek   m =   jednotiek

Načítanie simulácie "Tuhé telesá"
Kedykoľvek sa častice zrazia je zachovaný špecifikovaný termín.
Bez teoretických úvah by bolo ťažké zistiť, aký to je termín.
Avšak, mohlo by to byť možné, ak by sa zmena v a m uskutočňovala postupne krok za krokom, systematickým spôsobom.

Ďalšie vysvetlenia sú podané na nasledujúcej strane.

Obsah Zachovanie hybnosti