Obsah

Zrážka a zachovanie hybnosti

Obsah

Nasledujúca kapitola sa sústreďuje na proces zrážky a pojem “hybnosť”, ktorú môžeme definovať pre akýkoľvek pohybujúci sa objekt. Pojem hybnosť označujeme p a je definovaná ako súčin hmotnosti m a rýchlosti v:

p = m v

Podobne ako pri energii, aj pri hybnosti existuje zákon zachovania hybnosti, ktorý má všeobecnú platnosť. Pojem "hybnosť", je veľmi dôležitý tak v klasickej ako aj v modernej fyzike. Uvádza sa a je vysvetľovaná pri procesoch zrážok častíc. Takéto procesy prebiehajú v ideálnom prípade ako úplne pružné a vo väčšine reálnych prípadov, ako čiastočne alebo úplne nepružné.

Nasledujúce video zobrazuje proces zrážky medzi dvoma pevnými kovovými guľami a plynulý prechod k zodpovedajúcej simulácii.

Get the Flash Player to see this player.
Nasledujúca simulácia dovoľuje študovať zrážkové procesy detailnejšie. Skutočné experimenty s vozíkmi na vzduchovom vankúši, alebo s pevnými guľami, tak ako na videu, sú založené na simuláciách a mali by, ak je to vôbec možné, predchádzať alebo sprevádzať ďalšie štúdium.
Obsah Zrážka - Reálne objekty