Obsah

Pohybujúce sa objekty pod vplyvom Gravitačnej príťažlivosti

Simulácia umožňuje študovať situáciu pri ktorej 2 častice sú zrýchľované vplyvom vzájomnej gravitačnej príťažlivosti. V počiatočnej polohe sú častice v pokoji a budú navzájom zrýchlené voči sebe.

Ak na každú časticu pôsobí rýchlosť s opačnou orientáciou v smere kolmom na spojovaciu čiaru (v tomto prípade v smere osi z), častice sa začnu pohybovať po obežných dráhach okolo spoločného stredu.


Zobraziť alebo Skryť vektor sily
Zobraziť alebo Skryť vektor odstredivej sily.

Pre špecifickú rýchlosť, v závislosti na pôsobiacej sile a hmotnosti častíc, môžeme dosiahnúť kruhovú obežnú dráhu.

Zmeniť počiatočnú rýchlosť vz oboch častíc o
Δv = +-1, +-10 -+1, -+10 jednotiek

Reset simulácie

Počiatočná rýchlosť ľavej častice: vz = jednotiek

Počiatočná rýchlosť pravej častice: vz = jednotiek

Okamžitá rýchlosť ΙvΙ =   jednotiek

Nasledujúci výpočet zobrazuje ako môže byť stanovená rýchlosť vcircle, nutná pre presne kruhovú obežnú dráhu.

Obsah
Výpočet