Obsah

Overenie simulácie a teórie

Pri poslednej úlohe bolo vypočítané, aká rýchlosť bola potrebná pre danú vzdialenosť od stredu, k dosiahnutiu kruhovej obežnej dráhy.
Simulácia poskytuje možnosť kontroly zhody teórie a simulácie.


Nastaviť počiatočnú polohu satelitu na
P(400,0,0),    P(500,0,0),    P(600,0,0),    P(700,0,0)

súradnica satelitu na osi z =  

Zmeniť počiatočnú rýchlosť satelitu vz o
Δv = +50,   -50,   +10,   -10,   +1    -1 jednotiek

Rýchlosť satelitu
|v| = jednotiek

Zobraziť / Skryť vektor dostredivej sily

Zobraziť / Skryť vektor odstredivej sily

Obsah
Gravitačná interakcia medzi telesami rovnakej hmotnosti