Obsah

Padajúce jablko a obiehajúci mesiac - porovnanie

Padajúce jablko zo stromu sa pohybuje kolmo k povrchu zeme. Stanovením zeme za referenčný systém v pokoji, mesiac obieha okolo zeme   na skoro dokonalej kruhovej obežnej dráhe.
Aký je hlavný rozdiel medzi padajúcim jablkom a obiehajúcim mesiacom?

Simulácia zobrazuje najprv   satelit nad centrálnym objektom, napríklad zem. Bez tangenciálnej zložky rýchlosti padá priamo k stredu telesa.
Ak tangenciálna zložka rýchlosti  vx sa postupne zväčšuje, satelit sa začne pohybovať na druhu parabolitickej dráhy až pokiaľ nakoniec nezačne obiehať po eliptickej obežnej dráhe s kruhovou obežnou dráhou v špecifickom prípade.


Zmeniť počiatočnú rýchlosť satelitu vz o
Δv = +50,   -50 jednotiek

Rýchlosť satelitu
|v| =  jednotiek

Zobraziť / Skryť vektor dostredivej sily

Zobraziť / Skryť  vektor odstredivej sily

Simulácia pomôže nájsť odpovede na nasledujúce otázky:

  • Ktorá podmienka musí byť zmenená k prejdeniu z kolmého pádu na kruhovú obežnú dráhu?
  • Aké spoločné hľadiská existujú medzi pohybom jablka, padajúceho zo stromu a pohybom mesiaca, obiehajúceho zem?
Obsah
Dráhová rýchlosť a  polomer obežnej dráhy