Obsah

Pohyb telesa malej hmotnosti pod vplyvom gravitačného poľa centrálneho telesa

Nasledujúca simulácia zobrazuje malú guličku obiehajúcu okolo   telesa v strede, priťahovanú gravitáciou (hmotnostný pomer 1:106).
Na začiatku je rýchlosť stanovená takým spôsobom aby teleso obiehalo po kruhovej dráhe.
Môžeme tiež povedať: Obiehajúce teleso je priťahované telesom v strede a malo by spadnúť do stredu. Avšak, vplyvom jej tangenciálnej zložky rýchlosti, vždy minie.

Ako sa zmení obežná dráha obiehajúceho telesa pri zmene jeho hmotnosti?

Zostane rovnaká, bude širšia alebo užšia?

V prípade zostane rovnaká, prečo?
Zmeniť hmotnosť obiehajúceho telesa o
Δm = +1,   -1 jednotku

Hmotnosť obiehajúceho telesa m = jednotiek

Zobraziť / Skryť vektor dostredivej sily

Zobraziť / Skryť vektor odstredivej sily

Obsah
Porovnanie jablko - mesiac