Obsah

Pohyb objektu malej hmotnosti pod vplyvom príťažlivosti centrálneho telesa

Nasledujúca simulácia zobrazuje malú guličku obiehajúcu okolo príťažlivého ústredného telesa (pomer hmotnosi 1:106).
Každé teleso je nabité s opačnou polaritou a preto sa navzájom priťahujú. Hmotnosť závislú na gravitačnej interakcii môžeme zanedbať  

Ako sa zmení obežná dráha obiehajúceho telesa ak sa zmení aj dostredivá sila  - smerujúca do stredu - alebo sa zmení hmotnosť obiehajúceho telesa alebo sa zmenia obe, ale vždy nezávislé na sebe?

Bude obežná dráha vždy uzatvorená?

Kedy zostane obežná dráha nezmenená?

Kedy sa stane obežná dráha užšia a kedy širšia?

Zobraziť / Skryť dostredivá silu ako vektor

Zobraziť /Skryť odstredivú silu ako vektor

Zmeniť príťažlivú dostredivú silu o   Δf = +1,   -1 jednotku
Veľkosť pôsobiacej dostredivej sily f = units
Zmeniť hmotnosť objehajúceho telesa o Δm = +1,   -1 jednotku
Hmotnosť objehajúceho telesa m = jednotiek
Obsah Pohyb pod vplyvom gravitačného poľa