Obsah

Video „Lopta v pohári“ - Vysvetlenie

V experimente zobrazenom na videu, dostredivá sila pôsobiaca na loptu je aplikovaná od steny pohára a je orientovaná do stredu.

Ak lopta dôjde k diere v stene, táto dostredivá sila vymizne. Pohyb viac nie je urýchľovaný a tak odstredivá sila - akceleračno-reakčna sila - tiež vymizne. Lopta bude pokračovať v pohybe po priamke, v smere rýchlosti.

Ak šírka diery nie je príliš veľká, lopta udrie do opačného okraja diery z vnútornej strany a zostane vnútri pohára. Nasledujúce video objasňuje toto vysvetlenie.

Get the Flash Player to see this player.
Obsah Vplyv dostredivej sily a hmotnosti