Obsah

Krúžiace objekty, spojené Elastickou pružinou

Simulácia zobrazuje pohyb dvoch častíc, spojených pružinou a krúžiacich okolo spoločného stredu.

Hmotnosť častíc a sila pružiny bola vybraná takým spôsobom že sa častice pohybujú na spoločnej kruhovej dráhe.
Skutočná rýchlosť:   jednotiek

Pri zmene hmotností oboch častíc, na simulácii vidieť ako už obežná dráha nie je kruhová.

Nastaviť hmotnosť oboch častíc na
m = 1;   2 (základná);   4;   8 jednotiek.

Sila zotrvačnosti - Odstredivá sila

Ako vždy, pre zrýchlené procesy, môžeme zaviesť silu zotrvačnosti ako akceleračno-reakčnú silu. Pre kruhové pohyby je táto sila nazvaná ako "odstredivá sila".
Zobraziť alebo skryťe vektor sily

Zobraziť alebo skryť vektor odstredivej sily.

V každom okamihu odstredivá sila ako akceleračno-reakčná sila Fa-r je rovnakej veľkosti ako dostredivá sila FN, Newtonová sila.
Obe sily pôsobia v rovnakom smere ale s opačnou orientáciou.
FN = - Fa-r alebo Fdostredivá = - Fodstredivá

Pre odpoveď na otázku, položenú v poslednou videu (guľa v pohári), pozrite nasledujúcu stranu.

Obsah Krúžiaci objekt, elastická interakcia - výpočet