Obsah

Kruhový pohyb

Dostredivá sila

Newtonov prvý pohybový zákon:

Každé teleso ostáva v stave pokoja alebo v rovnomernom priamočiarom pohybe, pokiaľ nie je nútené vonkajšími silami tento svoj stav zmeniť.

Z toho vyplýva že na teleso nepohybujúce sa priamočiaro ale krivočiaro, je potrebné pôsobiť Newtonovou silou.

Pre rovnomerný pohyb po kruhovej trajektórii s konštantným zakrivením, pôsobiaca sila F - dostredivá sila - je v každom okamihu orientovaná do stredu kružnice.

Z druhého Newtonovho pohybového zákona môžeme pre dostredivú silu F odvodiť nasledujúci vzťah:

F = m a = m v2/R

 • m = zotrvačná hmotnosť krúžiaceho objektu
 • R = polomer kruhovej dráhy
 • |v| = konštantná veľkosť rýchlosti na kruhovej dráhe.

  Ako už bolo spomenuté, táto sila sa nazýva "dostredivá sila". V každom okamihu je orientovaná do stredu kruhovej dráhy.

  A čo dobre známa "odstredivá sila" orientovaná smerom von?

  Nasledujúce video predstavuje zaujímavú otázku týkajúcu sa týchto dvoch síl: dostredivej a odstredivej.

  Get the Flash Player to see this player.

  Zostane lopta vnútri alebo vypadne von, kvôli takzvanej "odstredivej sile"?

  Viac potrebných informácii nájdete na nasledujúcich stranách.

 • Obsah Krúžiace telesá - Elastická interakcia