Obsah

Simulácia "Slinky"

V tejto simulácii je Slinky modelovaná ako súbor častíc s rovnakými hmotnosťami spojených krátkymi elastickými pružinami s rovnakou konštantou pružnosti.


Častica na vrchu je upevnená.
Na pružinu pôsobí gravitácia a vplyvom vlastnej tiaže je pružina roztiahnutá. Samotná častica v blízkosti spodného konca nepadne pretože je fixovaná.
Pri spustení simulácie a uvoľnení upevnených častíc, je možné pozorovať, kedy začne padať spodná častica.

Uvoľniť  upevnenie častíc.

Záver:

Spodná častica nemôže začať padať okamžite, pretože pružina ešte nebola stlačená a preto kompenzuje pôsobenie gravitácie.

Poznámka:
Stlačením tlačidla je možné znova načítať pôvodnú situáciu.

Obsah Hmotný stred