Obsah

Hmotný stred - Dôležitá koncepcia

Nasledujúcou simuláciou je predstavený pojem "Hmotný stred".
Tento pojem nemôže byť odvodený z viacerých základných princípov, ale je len predvádzaný k zobrazeniu jeho jedinečnej vlastnosti a k motivácii pre rozšírené štúdium.

Tak ako predtým je Slinky modelovaná ako súbor častíc rovnakých hmotností spojených krátkymi elastickými pružinami s rovnakou konštantou pružnosti.

Častica na vrchu je upevnená. Na pružinu pôsobí gravitácia a vplyvom vlastnej tiaže je pružina roztiahnutá.
Biely kríž v simulácii znázorňuje tzv. Hmotný stred Slinky.

Častica v blízkosti Hmotného stredu Slinky je upevnená a preto nepadne.
Pri spustení simulácie a uvoľnení upevnených častíc, môžete pozorovať, ako sa Hmotný stred pohybuje presne na tom istom mieste, ako voľne padajúce teleso.

Uvoľniť  upevnené častice.

Všeobecné pravidlo:
Hmotný stred hmotného telesa sa pod vplyvom vonkajšej sily chová, tak ako keby sa cela jeho hmotnosť sústredila práve v tomto bode. Vnútorné sily nemajú vplyv na jeho pohyb.

Obsah