Obsah

Dlhá tyč a padajúca lopta - ktorá bude prvá?

Dozvedeli ste sa, že pri páde na Zem všetky telesá získajú rovnaké zrýchlenie .

Pri konfrontácii s experimentálnym zostavením, ako to vidieť na nasledujúcom videu, sa na prvý pohľad domnievame že tyč a lopta, ak sú uvoľnené súčasne, dopadnú na zem v tom istom časovom okamihu (video naľavo).

Get the Flash Player to see this player.
Get the Flash Player to see this player.

Ste prekvapený pri zhliadnutí výsledku experimentu (video vpravo)?

Tajomná otázka znie:

Aká mimoriadna sila (okrem gravitácie), spôsobuje väčšie zrýchlenie horného konca tyče v porovnaní s voľným pádom lopty?

Tyč a lopta (Vysvetlenie)

Prvá odpoveď je jednoduchá.

V tomto experimente sú porovnávané dva rozdielne prípady. Lopta je len pod vplyvom gravitácie a preto padá voľne. Šikmá (naklonená) tyč, nie je len pod vplyvom gravitácie, ale je aj v interakcii s podlahou.

Preto nie je vo voľnom páde a tak by sme nemali čakať jednoduchý výsledok. Pri experimentovaní s pripraveným experimentom „Tyč a lopta“ (nasledujúca strana) sa môžete naučiť viac o procesoch, ktoré sú v tomto experimente aktívne.

Obsah Dlhá tyč a padajúca lopta - Simulácia