Obsah

Tyč a lopta - Simulácia

Podobne ako video, aj simulácia dovoľuje porovnávať voľný pád lopty a pohyb naklonenej tyče. Tyč je modelovaná z jednoduchých častíc, ktoré sú spojené elastickými pružinami.
Zatiaľ čo ľavý roh tyče je upevnený, ostatné časti sú nútené dať sa do viacmenej kruhového pohybu okolo tohto pevného bodu.
Kvôli týmto dvom silám, gravitácii a reakcii od podlahy, tyč je zakrivená a narastá elastická sila, ktorá vedie k zväčšeniu zrýchlenia.
Ak je pružnosť tyče znížená použitím viacerých pružín, zakrivenie je takmer neviditeľné.

Načítať simuláciu so zníženou pružnosťou.

Načítať, pôvodnú simuláciu so zvýšenou pružnosťou.

Tuhá tyč je v lepšej zhode s experimentom, zobrazeným na videu.

Obsah Padajúca mäkká pružina (Slinky) - Experiment