Obsah

Vodorovný vrh - Simulácia - Princíp Superpozície

Nie je jednoduchou úlohou pripraviť reálny experiment, pri ktorom sú dve lopty uvoľnené v tom istom časovom okamihu jedna s nenulovou a druhá s nulovou vodorovnou zložkou rýchlosti. Vytvorenie príslušnej simulácie je vcelku jednoduché a simulácia je dostatčujúca, pretože vychádza zo základného princípu - tzv. princípu superpozície. Tento princíp sa zakladá na fakte, že sila nemá absolútne žiaden vplyv na kolmý smer pohybu k jej vlastnému smeru.

V našom prípade to znamená, že gravitácia nemôže žiadným spôsobom zmeniť vodorovnú zložku rýchlosti. Táto zložka rýchlosti ostáva konštantná - prinajmenšom nebude ovplyvniteľná gravitáciou - zatiaľ čo zrýchlenie nadol bude rovnaké pre všetky voľne padajúce telesá.

Dve lopty hore, preto - ako demonštruje simulácia - vždy narazia na zem v tom istom časovom okamihu. To sa stane aj v akomkoľvek skutočnom experimente so správnym experimentálnym usporiadaním.

Nastaviť rýchlosť v smere osi x na
v(x)= -100 (základná)v(x)= -200v(x)= -300,  v(x)= -400 jednotiek

Môžete postupovať systémom pokus a omyl, tak aby ste našli takú špecifickú rýchlosť v0 - aby narazila na loptu vľavo.

Simulácia naznačuje v súlade s realitou, že pohyb vodorovného vrhu je nezávislou superpozíciou vodorovnej zložky s konštantnou rýchlosťou a zvislej zložky s konštantným zrýchlením.

Alternatívou k systému pokus - omyl je priblíženie založené na teórii, ako je zobrazené na nasledujúcej strane.

Obsah Vodorovný vrh - Výpočet