Obsah

Stav beztiaže a stav bez sily - dôležitý rozdiel

Ak pozorujeme astronautov, ako sa vznášajú v ich kozmickej lodi počas obiehania okolo Zeme, nepochybujeme, že sú v beztiažovom stave. Ale sú aj v stave bez pôsobenia síl? Určite nie, pretože kozmická loď sa pohybuje vnútri gravitačného poľa Zeme. Pre obvyklé obežné dráhy je intenzita gravitačného poľa skoro rovnaká ako na povrchu Zeme.

To isté platí pre teleso počas voľného pádu. Samozrejme, je v stave beztiaže. Inak by vedci nebudovali tzv. "padaciu vežu" na Universite v Brémach v Nemecku, kde sú uskutočňované lacné experimenty pri podmienkach stavu beztiaže.

Pozrite si video a skúste nájsť odpoveď na skôr položenú otázku.

Get the Flash Player to see this player.

Stav beztiaže a stav bez sily - Vysvetlenie

Teleso má tiaž, ak je v stave rovnováhy medzi dvoma silami, gravitáciou tlačiacou dole a opačnou silou, pôsobiacou od Zeme, tlačiacou nahor.

Kvôli týmto dvom silám, orientovaným nadol a nahor, teleso je viac alebo menej deformované v závislosti na jeho elasticite. Táto pružná deformácia sa stratí, len čo nie je prítomná opačne orientovaná sila zo Zeme, ale pôsobí na teleso len gravitačná sila orientovaná smerom nadol.

Gravitácia pôsobí na každý jednoduchý atóm alebo molekulu každého telesa rovnakým spôsobom a preto sa vplyvom gravitácie nevytvorí vnútri telesa žiadne napnutie alebo pružná deformácia. Táto nedeformačná podoba pôsobenia je zaujímavá pre vedcov. Preto sú uskutočňované experimenty v podmienkach beztiažového stavu, či už v padacej veži alebo vo vesmírnych lodiach ako napr. ISS.

Obsah

Zvislý vrh