Obsah

Zvislý vrh

Počiatočná rýchlosť a čas výstupu

Simulácia a pripravené príkazy umožňujú zistiť aká počiatočná rýchlosť je potrebná pri pohybe lopty smerom nahor proti pôsobiacej gravitácii na to aby dosiahla vrchol kocky bez opätovného podskakovania.
Rýchlosť lopty vz =   jednotiek

Zmeniť počiatočnú rýchlosť lopty o:
Δv = +10   +50; -10   -50 jednotiek.

Časovač: t = 
Štart/stop   reset  časovač

K zobrazeniu času, časovač ako aj simulácia musia byť spustené.

Reset  simulácie

Zvislý vrh a zvislý pád sú symetrické pohyby s konštantným zrýchlením. Preto musia byť použité tie isté rovnice. s = 1/2 g t2; v = g t + v0

V simulácii je hodnota zrýchlenia g = -10 jednotiek.

Je medzi výsledkami simulácie a týmito rovnicami zhoda?

Obsah Vodorovný vrh - Experiment